กว่าจะเป็น TMR TECHNIC

บริษัท ทีเอ็มอาร์ เทคนิค จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการด้านวิศวกรรม พลังงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เราให้บริการตั้งแต่การประเมินโครงการ ออกแบบ ติดตั้ง พิจารณาตรวจสอบและฝึกอบรม แก่สถานประกอบการต่างๆ ตามหลักการและมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล โยธา ไฟฟ้า พลังงานและสิ่งแวดล้อม  บริษัทมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่  1/123 ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 พื้นที่บริการของเราทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ ผู้ประกอบการในเขตภาคใต้ ทั้งภาครัฐ เอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารต่างๆ โรงพยาบาล โรงแรมหรือผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการงานบริการวิศวกรรม ทุกครั้งที่ทำงาน เรายึดหลักการที่ว่า "บริการด้วยใจ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"

 

Visitors: 8,018