บริการ

TMR TECHNIC บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  โดยทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ได้แก่ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประสบการณ์ตรงจากการทำงาน เรียนรู้ ค้นคว้าและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจรับรองและฝึกอบรมเพื่อยกระดับให้แก่สถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศ

Visitors: 8,017