ติดต่อเรา

บริษัท ทีเอ็มอาร์ เทคนิค จำกัด (TMR TECHNIC CO.,LTD)

ที่ตั้ง : 1/123 ม.1 ถ.ชัยชนะสงคราม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0905559002617

โทรศัพท์ : 096-1597894 , 095-3622894

อีเมล์ : tmrtechnic@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.tmr-technic.com 

Facebook : https://www.facebook.com/TMR-TECHNIC-1707418036144477/

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 8,710